Kurs for faglig ledere Nord-Troms

Dato: 29. november 2022
Klokkeslett: 09:00-15:00
Sted: På Taket Kafé, Ringvegen 2, 9152 Sørkjosen

Innen dagskurset må e-læringskurset være gjennomført . 
Lenke:  https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/for-bedrifter/kurs-for-faglige-ledere/kurs-vest/


Temaer på kurset i Modul 2


Det serveres lunsj, kaffe/te og frukt. 

 

KomOpp kurs Nord-Troms

    Det er 6 innsendte skjema
    Det er maks 25 deltagere på kurset, og det er 19 ledige plasser igjen.