Påmelding til faglig leder kurs Modul 2.

 

KARRI v/OK ESTET

Faglig leder/instruktørkurs Tromsø 25. oktober 2023:FULLTEGNET Påmelding kurs Tromsø

Faglig leder/instruktørkurs Tromsø 1. november 2023:Påmelding kurs Tromsø  

Faglig leder/instruktørkurs Finnsnes 11. oktober 2023: Påmelding kurs Finnsnes 

 

KARRI v/KomOpp

KomOpp faglig leder-kurs Harstad 4. oktober 2023: Påmelding Harstad

KomOpp faglig leder-kurs Nordreisa 9. november 2023: Påmelding Nordreisa

KomOpp faglig leder-kurs Svalbard 15. november 2023: Påmelding Svalbard

KomOpp faglig leder-kurs Midt-Troms 29. november 2023 (FULLTEGNET): Påmelding Midt-Troms

 

KARRI v/YVIA

YVIA 2 faglig leder-kurs Harstad 13. september: Påmeldings-skjema