Øk dine kunnskaper innen prosessfaget


Sammen med Equinor asa har Fagskolen i Nord utviklet et modulbasert kurs innen prosessfaget. Kurset styrker kandidater som eventuelt ønsker å utdanne seg til fagskoleingeniør innen prosessfaget.

Kurset dekker også teori for praksiskandidater som ønsker å avlegge en fagprøve innen prosessfaget. Du vil få god informasjon og veiledning til hvordan du melder deg opp som praksiskandidat.

 

Hva forventes av deg:

- melde deg opp til fagprøve (teori eksamen)

- å få godkjent praksis 

- melde deg opp til praktisk fagprøve

Kursstart dato – august 2023 (felles oppstart blir onsdag 23 august)

Kursslutt – november 2023. Teori eksamen arrangeres i desember 2023.

 

Kurset har et variert og engasjerende undervisningsopplegg som skal kunne inspirere til faglig refleksjon og god læring.

Kurset består av 4 moduler som avsluttes med en egen test:

 

Modul 1: «Grunnleggende elementer» (august 2023)

Kommunikasjon står sentralt i kurset. Som praksiskandidat er det ønskelig å bruke dine teknologiske og digitale ferdigheter med utgangspunkt i relevante case og problemstillinger som er hentet fra kjemiprosessfaget.

Matematikk kommer til å ha et praktisk og målrettet perspektiv.

I denne modulen introduseres kursdeltakeren for grunnleggende elementer i HMS og SJA som metode.  

 

Dato for webinarer:

Felles oppstart

23.08 (kl 8-11)

Kommunikasjon

30.08

Matematikk 

06.09

 

Modul 2: «Produksjon og tjenester» (september 2023)

Denne modulen handler om hvordan man kontrollerer og optimaliserer ulike produksjonsprosesser og dokumenterer disse ved hjelp av blokkskjemaer og tekniske flytskjemaer. Modulen inneholder også prinsipper for vedlikehold og tar for seg prosedyrer for sikker drift av anlegget.

 

Dato for webinarer:

webinar

13.09

Webinar

27.09

 

 

Modul 3: Kjemisk teknologi (oktober 2023)

I kjemisk teknologi får du en innføring i kjemiske anlegg med eksempler på produksjonsforløp og prosesser i store og små anlegg. Forståelse av enhetsopperasjoner som separasjon, destillasjon etc. og sammenhengen mellom disse i et prosessanlegg.  Miljøvennlig produksjon og bærekraftig utvikling.

 

Dato for webinarer:

webinar

11.10

webinar

25.10

 

Modul 4: Analyse, dokumentasjon og kvalitet (november 2023)

Analyse, dokumentasjon og kvalitet gir en innføring i grunnleggende kjemi og kjemiske analysemetoder. Du vil også lære om kvalitet, rapportering og dokumentasjon. HMS er også et viktig tema i denne modulen.

 

Dato for webinarer:

webinar

01.11

webinar

15.11

 

Kandidater utenom Equinor har en egen andel på 2000,- NOK. Husk å oppgi din arbeidsgiver på påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist er 17 august 2023.

Påmelding kurs

    Det er 10 innsendte skjema
    Det er maks 25 deltagere på kurset, og det er 15 ledige plasser igjen.
dd.mm.åååå